Życzenia chrzest

Życzenia Z okazji chrztu


hrzest jest obrzędem powiązanym z chrześcijaństwem. Według tradycji chrześcijańskiej symbolizuje on nawrócenie oraz oczyszczenie z grzechów. Najczęściej obrzędowi chrztu poddawane są małe dzieci, ale niektóre religie dopuszczają przyjmowanie chrztu jedynie przez osoby dorosłe. Obrzęd chrztu składa się z kilku elementów, a kluczowym jest element obmycia osoby przyjmującej chrzest wodą. W kościele katolickim chrzczone są dzieci, którym towarzyszą świadkowie ceremonii – tzw. matka chrzestna i ojciec chrzestny. W dniu chrztu rodzina zanosi dziecko do kościoła, gdzie sakramentu udziela kapłan.

Dzień chrztu to radosne święto, dlatego bardzo często powiązane jest ze spotkaniem najbliższej rodziny. Po samej ceremonii organizowane są spotkania, podczas których osoba przyjmująca chrzest otrzymuje różnego rodzaju upominki oraz składane są życzenia z okazji chrztu. Jeszcze kilka lat temu zarówno upominki, jak i życzenia na chrzest, miały formę bardzo powiązaną z religijnością. Dziś odchodzi się nieco od tej tradycji i życzenia w dniu chrztu oraz prezenty przyjmują także formę bardziej świecką.

Prezentujemy życzenia na chrzest, które złożyć można osobiście, a także przesłać w formie sms lub mms, jeśli nie możemy być obecni na uroczystości.


Dziś dostałaś łaskę Boga
z nią łatwiejsza będzie droga.
Bo największą jest mądrością to,
że Pan Bóg jest miłością.
Na pamiątkę Chrztu Świętego …


Z okazji chrztu

Kopiuj do schowka

Jesteś dziś na życia progu.
Chrzest początkiem życia w Bogu.
Nawet w późnej dorosłości
trwaj w dziecięcej pobożności.


Z okazji chrztu

Kopiuj do schowka

« < 1 2 > »